Нормативні документи

Правила безпеки систем газопостачання України

Правила безпеки систем газопостачання України – це документ виданий Міністерством праці та соціальної політики, Комітетом по нагляду за охороною праці України у 1998 році. Цей документ регламентує кратність повітрообміну в приміщенні з встановленими газовими приладами, посилаючись на СНиП 2.08.01- 89, на зміну якому прийшов ДБН В.2.2-15-2005.

pravyla-gazopostachannya-724x1024

Державні будівельні норми України

Ці норми поширюються на проектування нових і реконструкцію житлових будинків з позначкою рівня підлоги верхнього поверху до 73,5 м (як правило, до 25 поверхів включно при висоті поверху 2,8 м): одноквартирні та багатоквартирні, у тому числі спеціалізовані квартирні житлові будинки для осіб похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки. При проектуванні житлових будинків вище 25 поверхів слід керуватися відповідними індивідуальними технічними вимогами: склад, порядок їх розроблення, погодження та затвердження виконуються за рекомендаціями Держбуду України. Вимоги цих Норм є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності
на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

derzhavni-budivelni-normy-ukrayiny-724x1024